ราคาเหล็กเพลาขาว

เหล็กเพลาขาวราคา

ราคาเหล็กเพลาขาว 

 

 

เหล็กเพลาขาว เกรด SS400 เนื้อเหนียว งอได้ไม่หัก

เหล็กเพลา เกรด S45C เนื้อแข็งกรอบ หักได้

เหล็กเพลา เกรด SCM 440 เนื้อแข็ง และเหนียว

 

เหล็กเพลาขาว Mild Round Bar

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

.................................................................................................................

เพลาขาว 1/8  ยาว 4 เมตร

เหล็กเพลาขาว 3.1 มิล ยาว 4 เมตร

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 5 มิล ยาว 4 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 6 มิล ยาว 4 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เพลาขาว 1/4  ยาว 4เมตร

เหล็กเพลาขาว  6.3 มิล ยาว 4 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 7 มิล ยาว 4 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 8 มิล ยาว 4 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 9 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 3/8 ยาว 6 เมตร ราคา 195บาท

เหล็กเพลาขาว 9.5 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 10 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 11 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 12 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 1/2 ) ยาว 6 เมตร

เหล็กเพลาขาว 12.6 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 13 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 14 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกลมเพลาขาว 15 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 5/8  ยาว 6 เมตร

เหล็กเพลาขาว 15.9 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 18 มิล ยาว 6 เมตร 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กเพลาขาว 3/4 ยาว 6 เมตร

เหล็กเพลาขาว 19 มิล ยาว 6 เมตร

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

21.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 20 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

22.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 7/8 มิล ยาว 6 เมตร 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 22.3 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

23.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

24. ราคาเพลาขาว 1" (เหล็กเพลาขาวหนึ่งนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.4 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

26.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 30 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

27.ราคาเพลาขาว 1"1/4 (เหล็กเพลาขาวนิ้วสองหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 31.8 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

28.ราคาเพลาขาว 1"3/8 (เหล็กเพลาขาวนิ้วสามหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 34.9 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

29.ราคาเพลาขาว 1"1/2 (เหล็กเพลาขาวนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 38.1 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

30.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 40 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

31.ราคาเพลาขาว 1"5/8 (เหล็กเพลาขาวนิ้วห้าหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 41.2 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

32.ราคาเพลาขาว 1"3/4 (เหล็กเพลาขาวนิ้วหกหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 44.4 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

33.ราคาเพลาขาว 2" (เหล็กเพลาขาวสองนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 50.8 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเพลาขาว 2"1/4 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วสองหุน) ยาว 6 เมตร

34.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 57.2 มิล ยาว 6 เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเพลาขาว 2"3/8 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วสามหุน) ยาว 6 เมตร

35.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.3 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเพลาขาว 2"1/2 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

36.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 63.5 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

37.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 65 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเพลาขาว 2"3/4 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วหกหุน) ยาว 6 เมตร

38.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 69.9 มิล ยาว 6 เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 
 

39.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 75 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

40.ราคาเพลาขาว 3" (เหล็กเพลาขาวสามนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 76.2 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

41.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 80 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาเพลาขาว 3"1/4 (เหล็กเพลาขาวสามนิ้วสองหุน) ยาว 6 เมตร

42.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 82.6 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเพลาขาว 3"1/2 (เหล็กเพลาขาวสามนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

43.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 88.9 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

44.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

45.ราคาเพลาขาว 4" (เหล็กเพลาขาวสี่นิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 101.6 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

46.ราคาเพลาขาว 4"1/2 (เหล็กเพลาขาวสี่นิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 114.6 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

47.ราคาเพลาขาว 5" (เหล็กเพลาขาวห้านิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 127 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

48.ราคาเพลาขาว 6" (เหล็กเพลาขาวหกนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 152.4 มิล ยาว 6 เมตร 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทรสั่งของ

โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 


 

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

ราคาเหล็กเพลาขาว เหล็กเพลาขาวราคา

ทำรางประตูรั้วบ้าน

ราคาเหล็กเพลาขาว 

  ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาวราคา เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก ราคาเหล็กเพลาขาว  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

 
 

thaiflag small Thailand