ราคาบีม H ราคาเสาเอชบีมH ราคาHB

 

ราคาH ยาว9เมตร ราคาH ยาว12เมตร

 

 สวัสดีจ้า เหล็กบีม ใช้งานทำเสา บีม แข็งแรง ทนทาน เล็กใหญ่อยู่ที่งบประมาณ

ทำงานได้ดีกว่าเหล็กกล่อง ทนกว่าเยอะ โทรถามได้082-916-2329ยินดีจ้า

 

 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กบีม H เอชบีม ราคาHB 

โทรสั่งของ โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

...................................................................................................................................................................................................................

1 .ราคาเหล็ก H 100x100รุ่นน้ำหนัก 17.2Kg/m) เอชบีม ราคาHB 100x100x6x8  นน.17.2 Kg/m.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

1 .1 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)ย 6 เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา4,900บาท นน 103.2กิโล/เส้น  

1 .2 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)ย 9 เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา6,900บาท นน154.8กิโล/เส้น

1 .3 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)ย 12 เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา8,700บาท นน 206.4กิโล/เส้น 

โทรสั่งของ.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

2.ราคาเหล็ก H 125x125 รุ่นน้ำหนัก 23.8Kg/m) เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9  นน. 23.8 Kg/m.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

2.1 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)ย 6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 6,500บาท นน 142.8กิโล/เส้น

2.2 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)ย 9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 8,900บาท นน 214.2กิโล/เส้น

2.3 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)ย 12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 11,500บาท นน285.6กิโล/ส.

โทรสั่งของ.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

3.ราคาเหล็ก H 150x150 รุ่นน้ำหนัก31.5Kg/m) เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10  นน. 31.5 Kg/m.  Q8.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

3.1 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา8,020บาท นน189กิโล/เส้น

3.2 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 11,530บาท นน283.5กิโล/เส้น

3.3 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 15,040บาท นน378กิโล/เส้น

โทรสั่งของ โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

4.ราคาเหล็ก H 175x175 รุ่นน้ำหนัก40.2Kg/m) เอชบีมH 175x175x7.5x11  นน. 40.2 Kg/m.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

4.1 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ย6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 10,500บาท นน241.2กิโล/เส้น

4.2 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 14,900บาท นน361.8กิโล/เส้น

4.3 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 19,500บาท นน482.4กิโล/ส.

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

5.ราคาเหล็ก H 200x200 รุ่นน้ำหนัก 49.9Kg/m) เอชบีมH200x200x8x12  นน. 49.9 Kg/m. Q8.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

5.1 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(299.4Kg/m)ย 6เมตรร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 12,150บาท นน299.4กิโล/เส้น

5.2 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(49.9Kg/m)ย9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 17,700บาท นน449.1กิโล/เส้น

5.3 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(49.9Kg/m)ย12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 23,300บาท นน598.8กิโล/เส้น

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.ราคาเหล็ก H 250x250 รุ่นน้ำหนัก 72.4Kg/m) เอชบีม ราคาHB 250x250x9x14  นน. 72.4 Kg/m. Q8.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6.1 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)ย 6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 17,200บาท นน434.4กิโล/เส้น

6.2 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)ย 9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 25,200บาท นน651.6กิโล/เส้น

6.3 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)ย 12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 33,300บาท นน868.8กิโล/ส.

 โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

7.ราคาเหล็ก H 300x300 รุ่นน้ำหนัก 94Kg/m) เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15  นน. 94 Kg/m.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

7.1 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)ย 6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 21,700บาท นน564กิโล/เส้น

7.2 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)ย 9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 32,050บาท นน846กิโล/เส้น

7.3 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)ย 12เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 42,400บาท นน1,128กิโล/ส.

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

8.ราคาเหล็ก H 350x350 รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m) เอชบีม ราคาHB 350x350x12x19  นน. 137 Kg/m.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 8.1 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19(137Kg/m)ย 6 เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 32,500บาท นน822กิโล/เส้น

8.2 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19(137Kg/m)ย 9 เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 48,300บาท นน1,233กิโล/ส.

8.3 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19(137Kg/m)ย 12 เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 64,000บาท นน1,644กิโล/ส.

โทรสั่งของโทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

9.ราคาเหล็ก H 400x400 รุ่นน้ำหนัก172Kg/m)  เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21  นน. 172 Kg/m.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 9.1 ราคาเหล็ก H  400x400x13x21(172Kg/m)ขาย บาท ยาว 6 เมตรน้ำหนัก1,032กิโล/เส้น

9.2 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21(172Kg/m)ขายบาท ยาว 9 เมตรน้ำหนัก1,548กิโล/เส้น

9.3 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21(172Kg/m)ขายบาท ยาว 12 เมตรน้ำหนัก2,064กิโล/เส้น

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กบีม H 400x400 รุ่นน้ำหนัก 232Kg/m. รุ่นนี้ใหญ่สุด

10.ราคาH 414x405x18x28mm. น้ำหนัก232Kg/m.

ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

10.1.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)ย 6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 67,000บาท นน 1,392กิโล/ส.

10.2.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)ย 9เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 100,600บาท นน 2,088กิโล/ส.

10.3.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)ย 12 เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 134,000บาท นน 2,784กิโล/ส

โทรสั่งของ  โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้
จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก
ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กHB 

 

      ราคาเอชบีม ราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature ราคาเหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น ราคาเสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

thaiflag small Thailand