ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม

 

 ราคาเหล็กไอบีม ราคาไอบีม  โทร.082-916-2329ค่ะ

ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม โทรสั่งเหล็กไอบีม 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ งานเร่งด่วน เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาเหล็กบีมH รุ่น 100x50 รุ่นน้ำหนัก 9.3Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กบีมH 100x50x5(t1)x7(t2)(9.3Kg/m)ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา3,100บาท 

น้ำหนัก55.8กก/เส้น โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว6เมตร ขาย4,990บาท น้ำหนัก102.6กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว9เมตร ขาย7,200บาท น้ำหนัก154.9กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว12เมตร ขาย9,200บาท หนัก205.2กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x100 รุ่นน้ำหนัก 26Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว6เมตร ขาย7,060บาท น้ำหนัก 156กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x100 รุ่นน้ำหนัก 26Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว9เมตร ขาย10,090บาท น้ำหนัก 234กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x100 รุ่นน้ำหนัก 26Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว12เมตร ขาย13,120บาท น้ำหนัก 312กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว6เมตรขาย13,500บาท น้ำหนัก302.4กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว9เมตร ขาย19,500บาท น้ำหนัก453.6กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว12เมตร

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก38.3 Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ยาว6เมตรขาย10,150บาท หนัก229.8กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก38.3 Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ยาว9เมตรขาย14,600บาท 344.7กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก38.3 Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ยาว12เมตรขาย19,200บาท 604.8กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ยาว6เมตร ขาย14,200บาท 333กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ยาว9เมตรขาย20,800บาท 499.5กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ยาว12เมตรขาย27,300บาท 666กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 48.3Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8(t1)x13(t2)(48.3Kg/m)ยาว6เมตร ขาย12,500บาท 289.8กก/เส้น 

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 48.3Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8(t1)x13(t2)(48.3Kg/m)ยาว9เมตร ขาย18,200บาท 434.7กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 48.3Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8(t1)x13(t2)(48.3Kg/m)ยาว12เมตร ขาย23,900บาท 579.6กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 65.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10(t1)x18.5(t2)(65.5Kg/m)ยาว6เมตรขาย16,500บาท 393กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 65.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10(t1)x18.5(t2)(65.5Kg/m)ยาว9เมตร ขาย24,600บาท 589.5กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 65.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10(t1)x18.5(t2)(65.5Kg/m)ยาว12เมตร ขาย32,800บาท 786กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 76.8Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x11.5(t1)x22(t2)(76.8Kg/m)ยาว6เมตร ขาย19,800บาท 460.8กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 76.8Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x11.5(t1)x22(t2)(76.8Kg/m)ยาว9เมตร ขาย29,600บาท 691.2กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 76.8Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x11.5(t1)x22(t2)(76.8Kg/m)ยาว12เมตร ขาย39,500บาท 921.6กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 58.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9(t1)x15(t2)(58.5Kg/m)ยาว6เมตรขาย14,700บาท 351กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 58.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9(t1)x15(t2)(58.5Kg/m)ยาว9เมตร ขาย22,000บาท 526.5กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 58.5Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9(t1)x15(t2)(58.5Kg/m)ยาว12เมตร ขาย29,300บาท 702กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 87.2Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12(t1)x24(t2)(87.2Kg/m)ยาว6เมตร ขาย22,000บาท 523.2กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 87.2Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12(t1)x24(t2)(87.2Kg/m)ยาว9เมตร ขาย42,800บาท 784.8กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 87.2Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12(t1)x24(t2)(87.2Kg/m)ยาว12เมตร ขาย49,800บาท 1,046.4กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 72Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10(t1)x18(t2)(72Kg/m)ยาว6เมตร ขาย18,200บาท น้ำหนัก 432กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 72Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10(t1)x18(t2)(72Kg/m)ยาว9เมตรขาย27,100บาท น้ำหนัก648กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 72Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10(t1)x18(t2)(72Kg/m)ยาว12เมตร ขาย36,100บาท น้ำหนัก864กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 95.8Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5(t1)x25(t2)(72Kg/m)ยาว6เมตร ขาย24,500บาท  นน 574.8กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 95.8Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5(t1)x25(t2)(72Kg/m)ยาว9เมตร ขาย37,000บาท นน862.2กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 95.8Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5(t1)x25(t2)(72Kg/m)ยาว12เมตรขาย49,000บาท 1,149.6กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 91.7Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11(t1)x20(t2)(91.7Kg/m)ยาว6เมตรขาย23,600บาท 550.2กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 91.7Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11(t1)x20(t2)(91.7Kg/m)ยาว9เมตรขาย35,500บาท 825.3กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 91.7Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11(t1)x20(t2)(91.7Kg/m)ยาว12เมตร ขาย48,000บาท 1,100.4กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13(t1)x26(t2)(115Kg/m)ยาว6เมตร ขาย29,600บาท 690กก/เส้น

โทร082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13(t1)x26(t2)(115Kg/m)ยาว9เมตร ขาย44,300บาท 1,035กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13(t1)x26(t2)(115Kg/m)ยาว12เมตรขาย59,500บาท 1,380กก/เส้น

โทร082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 600x190 รุ่นน้ำหนัก 133Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13(t1)x25(t2)(133Kg/m)ยาว6เมตร ขาย35,900บาท น้ำหนัก798กก/เส้น

ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 600x190 รุ่นน้ำหนัก 133Kg/m. ร้านขายเหล็กในลำลูกกา ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13(t1)x25(t2)(133Kg/m)ยาว9เมตร ขาย53,800บาท นน 1,197กก/เส้น

โทร082-916-2329  ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหล็กไอบีม(I-Beam) ไอบีม  มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) ไอบีม  เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้างไอบีม นิยมใช้ทำเสาคานและรางเครนที่ต้องการรับน้ำหนักมากไอบีมมองจากหน้าตัดเหล็กจะเป็นรูปตัวไอไอบีมนอกจากแข็งแรงทนทานแล้วยังรับแรงกระแทกได้ดีไอบีมจึงนิยมนำไปทำเป็นรางวิ่งเครนยกของตามโรงงานอุตสาหกรรม 
ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

 
 

thaiflag small Thailand