แป๊บประปา ราคา

ท่อน้ำ ราคา

แป๊ปน้ำ ราคา.

ท่อกาว์วาไนส์ ราคา

ท่อกัลวาไนซ์ ราคา

ท่อชุบสังกะสี ราคา

ท่อประปา มอก. ราคา

 

ราคาท่อประปา ฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา ฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 1/2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร ราคา870บาท

Galvanized Pipe ขนาด 1/2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร ราคา870บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา ฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 3/4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร 

Galvanized Pipe ขนาด 3/4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา950บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปา ฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 1"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร 

Galvanized Pipe ขนาด 1"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตรร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา1,160บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด1-1/4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร

Galvanized Pipe ขนาด 1-1/4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร  ราคา1,350บาท 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด1-1/2" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร

Galvanized Pipe ขนาด 1-1/2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร ราคา1,450บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 2" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร 

Galvanized Pipe ขนาด 2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา1,800บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอ 90องศา กัลวาไนซ์ แบบเชื่อม ขนาด 2" ราคา 345บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร 

Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร ราคา2,280บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 3" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร 

Galvanized Pipe ขนาด3"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร  ราคา3,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 4" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร 

Galvanized Pipe ขนาด 4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร ราคา3,800บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอ 45องศา กัลวาไนซ์ แบบเชื่อม ขนาด 4" ราคา 550บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอ 90องศา กัลวาไนซ์ แบบเชื่อม ขนาด 4" ราคา 450บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 5" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร 

Galvanized Pipe ขนาด 5"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร ราคา5,900บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 6" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร

Galvanized Pipe ขนาด 6"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร  ราคา6,300บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 8" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร 

Galvanized Pipe ขนาด 8"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร  ราคา13,900บาท

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ  


 

 

 

 

 

 

 

   

 

2456

ราคาท่อประปา ราคาท่อกาวาไนซ์

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

.............................................................................................

ราคาท่อประปาปลายเรียบ

คาดแดง

................................

ราคาท่อประปา คาดเหลือง HD

..........................

ราคาท่อประปา คาดน้ำเงิน HD

................................

ราคาท่อประปา มอก.277.

................................

 ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 1/2 สี่หุน

ท่อHD,HDG เป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

 /ส

คาดเหลือง HD

นน. 4.3 Kg.

หนา 1.6 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 5.5 Kg.

หนา 2.0 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 6.6 Kg.

หนา 2.4 mm.

  #ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 3/4   หกหุน ท่อHD,HDG เป็นท่อหน่วยงานราชการใช้ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD

นน. 5.6 Kg.

หนา 1.7 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 7.4 Kg.

หนา 2.0 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 8.8 Kg.

หนา 2.5 mm.

ราคาท่อประปา  ราคาแป๊บประปา 1" หนึ่งนิ้ว 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

 /ส

คาดเหลือง HD

นน. 8.3 Kg.

หนา 1.8 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 11.9 Kg.

หนา 2.2 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 13.9 Kg.

หนา 3.1 mm.

ราคาท่อประปา แป๊บประปา1"1/4นิ้วสองหุน 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

 /ส

คาดเหลือง HD

นน. 11.8 Kg.

หนา 2.2 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 15.0 Kg.

หนา 2.5 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 17.6 Kg.

หนา 3.0 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 1"1/2 นิ้วครึ่ง

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

 /ส

คาดแดง HD

นน. 10.5 Kg.

หนา 1.5 mm.

 /ส

คาดเหลือง HD

นน. 13.6 Kg.

หนา 2.0 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 17.5 Kg.

หนา 2.5 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 20.6 Kg.

หนา 3.0 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 2" สองนิ้ว  

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD

นน. 17.2 Kg.

หนา 2.0 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 22.0 Kg.

หนา 2.6 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 29.0 Kg.

หนา 3.3 mm.

ราคาท่อประปา 2"1/2 สองนิ้วครึ่ง 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD

นน. 22.0 Kg.

หนา 2.1 mm.

/ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 27.0 Kg.

หนา 2.6 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 36.2 Kg.

หนา 3.2 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 3" สามนิ้ว

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD นน. 28.6 Kg.

หนา 2.1 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 34.7 Kg.

หนา 2.7 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 46.4 Kg.

หนา 3.7 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 4" สี่นิ้ว

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD นน. 42.5 Kg.

หนา 2.6 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 49.6 Kg.

หนา 3.1 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 69.0 Kg.

หนา 4.3 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 5" ห้านิ้ว 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

/ส

คาดน้ำเงิน HD 

นน 67.4Kg.

หนา mm. 

 /ส

มอก.277 HD ยี่ห้อ สหไทย

นน. 94 Kg.

หนา 4.8 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 6" หกนิ้ว 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 87.8 Kg.

หนา 3.6 mm.

 /ส

ปลายเกลียว

มอก.277 HD

ยี่ห้อFrist

นน. 114.1 Kg.

หนา 4.5 mm.

/ส

ปลายเรียบ

มอก.277 HD

ยี่ห้อ สหไทย

นน. 115.7 Kg.

หนา 4.9 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 8" แปดนิ้ว

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาบาท  โทร.082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  น้ำหนัก กก/เส้น

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

 /ส

JISg3452 HD

นน. 135 Kg.

หนา 4.5 mm.

/ส

JISg3452 HD

นน. 175.7 Kg.

หนา 5.8 mm.

/ส

มอก.277 HD

นน. 232 Kg.

หนา 7.4 mm.

 

 

 

 

 

 ราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี  หรือที่เรียกว่า แป๊บน้ำ แป๊บประปา  มีลักษณะเป็นท่อกล้ากลมชุบกัลป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S , คาดน้ำเงิน สัญลักษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง สัญลักษณ์ BS-H  มีความยาว6,000มิลลิเมตร/เส้นท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะสำหรับต้องการความทนทาน กลางแจ้ง ใกล้ทะเล งานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน  งานเดินสายไฟนอกอาคาร  และยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวแขวนต้นไม้ ในเรือนเพาะชำ ,ทำแซงรถบรรทุกผลไม้ ทำโครงสร้าง(เสา)ในบ่อเลี้ยงกุ้ง,รั้ว,ประตูเสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์,ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป และงานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อ และที่สำคัญไม่เป็นสนิม

อยากรู้เรื่องน้ำ อยากได้อุปกรณ์ท่อน้ำ โทร.082-916-2329

 

thaiflag small Thailand