แป๊บโปร่งราคา

สี่เหลี่ยมโปร่งราคา

ไลน์เกรตราคา เสาเหล็กราคา

เหล็กกล่องราคา

Square Pipe ราคา

  

 

       

  

ราคาเหล็กกล่องดำ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 
ราคาเหล็กกล่อง 300x300x4.5mm Jis ยาว6เมตร บาท น้ำหนัก228.5Kg/เส้น

 

 

  

 

 

 

 

 

ใบเสนอราคา

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่งราคาเหล็กกล่อง ราคาSquare Pipe

 โทรสั่ง 082-916-2329

.....................................................................................

 ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

ราคา

ยกมัด

......................

 

ราคาเหล็กกล่อง 12mm x 12 mm 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม 1/2 x1/2 6m.

 /ส

1.2 มิล.

 

 /ส

1.5 มิล.

 /ส

1.8 มิล.

มีทำ  3รุ่น

 
     

 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม 5/8 x 5/8 

ราคาเหล็กกล่อง 16mm x 16 mm

 /ส

1.2 มิล.

 /ส

1.5 มิล.

มีทำ 

2รุ่น

       

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม 3/4 x 3/4 

ราคาเหล็กกล่อง 18mm x 18 mm

 /ส

1.2 มิล.

 /ส

1.5 มิล.

 

 /ส

1.7 มิล.

 

 /ส

1.8 มิล.

 

 /ส

2.0 มิล.

 

   

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม 7/8 x 7/8 

ราคาเหล็กกล่อง 21mm x 21 mm

 /ส

1.2 มิล.

 

 /ส

1.5 มิล.

 /ส

1.8 มิล.

 

 /ส

2.0 มิล.

6.5 Kg. 

     

ราคาเหล็กกล่อง 25mm x 25mm   

ราคาเหล็กกล่อง 1" x 1"

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.2 มิล.

พ่นข้าง

 

 /ส 1.4 มิล.

JIS

 

 /ส

 1.7 มิล.

JIS.

 

 /ส

 2.0มิล.

มอก.

 

 /ส

 2.3มิล.

มอก.

 

 /ส

 3.2มิล.

JIS

 

ราคาเหล็กกล่อง 32mm x 32mm    

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.2 มิล.

 

 /ส

1.4 มิล.

JIS

 

 /ส

1.7 มิล.

JIS

 

 /ส

2.0 มิล.

JIS

 

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

 

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

 


 

ราคาเหล็กกล่อง 38mm x 38mm    

โทรสั่ง089-815-9362

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.2 มิล.

 

 /ส

1.4 มิล.

JIS

 

 /ส

1.7 มิล.

JIS

 

 /ส

2.0 มิล.

JIS

 

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

 

 /ส

3.2 มิล.

JIS

 


ราคาเหล็กกล่อง 40mm x 40mm    

โทรสั่ง089-815-9362

ราคาเหล็กกล่อง 40mm x 40mm 

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.4 มิล.

 

 /ส

2.3 มิล.

JIS

 

 /ส

3.2 มิล.

JIS

 

/ส

4.0 มิล.

JIS

 

ราคาเหล็กกล่อง 50mm x 50mm   

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 2"

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.4 มิล.

JIS

 /ส

1.7 มิล.

JIS

 

 /ส

2.0 มิล.

JIS

 

355 /ส

2.3 มิล.

มอก.

 

 /ส

3.2 มิล.

JIS

 

 /ส

4.0 มิล.

JIS

 

 /ส

4.5 มิล.

JIS

 

ราคาเหล็กกล่อง 50mm x 50mm   

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 2"

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

 5.0 มิล.

JIS

 

 /ส

6.0 มิล.

JIS

 

     

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 60mm   

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 60mm 

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.5 มิล.

A

 

 /ส

1.7 มิล.

JIS

 

 /ส

2.0 มิล.

JIS

 

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

 

 /ส

2.8 มิล.

JIS

 

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

 

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

 

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 60mm   

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 60mm 

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

4.5 มิล.

JIS

 

 /ส

6.0 มิล.

JIS

 

 

ราคาเหล็กกล่อง 65mm x 65mm   

ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2 x 2"1/2  

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.7 มิล.

A

 

 /ส

2.3 มิล.

JIS

 

 /ส

3.2 มิล.

JIS

 /ส

4.0 มิล.

JIS

 /ส

4.5 มิล.

JIS

 

 /ส

 6.0 มิล.

JIS

 

ราคาเหล็กกล่อง 70mm x 70mm   

ราคาเหล็กกล่อง 70mm x 70mm 

เหล็กมาตราฐานโรงใหญ่

 /ส

1.5 มิล.

 /ส

1.8 มิล.

 /ส

2.0 มิล.

 
   
 

ท่อเหลี่ยม 75 x 75 ยาว 6 m

 /ส

1.4 มิล.

JIS

 

 /ส

6.0 มิล.

JIS

ท่อเหลี่ยม  75 x 75 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

1.7 มิล.

JIS

 /ส

2.0 มิล.

JIS

 ส

2.3 มิล.

JIS

 /ส

3.2 มิล.

มอก

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

/ส

4.5 มิล.

JIS

 /ส

5.0 มิล.

JIS

ท่อเหลี่ยม  80 x 80 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

3.2 มิล.

JIS

 /ส

4.0 มิล.

JIS

 /ส

6.0 มิล.

JIS

   

ท่อเหลี่ยม  89 x 89 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

2.3 มิล.

JIS

 /ส

3.2 มิล.

JIS

 /ส

3.5 มิล.

A

 

 /ส

4.5 มิล.

A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

ท่อเหลี่ยม  100 x 100 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

  /ส

2.0 มิล.

JIS

 

 /ส

2.3 มิล.

JIS

 /ส

2.5 มิล.

JIS

 /ส

2.8 มิล.

JIS

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

 /ส

4.5 มิล.

มอก.

 

ท่อเหลี่ยม  100 x 100 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

5.0 มิล.

JIS

 /ส

6.0 มิล.

JIS

/ ส

8.0 มิล.

JIS

 /ส

9.0 มิล.

JIS

 /ส

10 มิล.

JIS

 

 

ท่อเหลี่ยม  125 x 125 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

2.3 มิล.

JIS

1,590 /ส

3.2 มิล.

JIS

 /ส

3.6 มิล.

JIS

 /ส

4.0 มิล.

JIS

 /ส

4.5 มิล.

JIS

 /ส

5.0 มิล.

JIS

 /ส

6.0 มิล.

JIS

ท่อเหลี่ยม  125 x 125 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

9.0 มิล.

JIS

           

ท่อเหลี่ยม 150 x 150 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

2.4 มิล.

A

 

/ส

2.7 มิล.

A

 

       

ท่อเหลี่ยม 150 x 150 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

3.2 มิล.

JIS

 

 /ส

4.0 มิล.

JIS

 

 /ส

4.5 มิล.

มอก.

 

 /ส

5.0 มิล.

JIS

 /ส

6.0 มิล.

มอก.

 /ส

8.0 มิล.

JIS

 /ส

 9.0 มิล.

JIS

ท่อเหลี่ยม  175 x 175 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

4.5 มิล.

JIS

 /ส

5.0 มิล.

JIS

 /ส

6.0 มิล.

JIS

 

 /ส

9.0 มิล.

JIS

 

ท่อเหลี่ยม  200 x 200 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 /ส

 4.0 มิล.

JIS

 /ส

5.0 มิล.

JIS

 /ส

6.0 มิล.

มอก.

 /ส

8.0 มิล.

JIS

 /ส

9.0 มิล.

มอก.

 /ส

10 มิล.

JIS

/ส

12 มิล.

JIS

ท่อเหลี่ยม  250 x 250 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่ 

 /ส

4.5 มิล.

JIS

 /ส

5.0 มิล.

JIS

 /ส

6.0 มิล.

JIS

/ส

8.0 มิล.

JIS

/ส

9.0 มิล.

JIS

/ส

10 มิล.

JIS

/ส

12 มิล.

JIS

ท่อเหลี่ยม  300 x 300 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่ 

 /ส

 4.5 มิล.

JIS

/ส

5.0 มิล.

JIS

/ส

6.0 มิล.

JIS

/ส

8.0 มิล.

JIS

/ส

9.0 มิล.

JIS

/ส

10.0 มิล.

JIS

/ส

12 มิล.

JIS

 

 

 

    เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ 

เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน

นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand