เหล็กตัวซีราคา เหล็กแปรราคา

เหล็กทำหลังคาราคา

เหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

 

 

 

 

 

  

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กตัวซี
ราคาเหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล   โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

...................................................................................................................................................................................................................................

 

เหล็กตัวซี C 60x30x10x1.6mm.x6000mm. มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กตัวซี C 60x30x10x2.0mm.x6000mm.มอก

 

ราคาเหล็กตัวซี C 60x30x10x2.3mm.x6000mm.มอก

 
 

เหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x1.6mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 75x45x15x1.6mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x2.0mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 75x45x15x2.0mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x2.3mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 75x45x15x2.3mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x3.2mm.x6000mm.มอก.เ ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 75x45x15x3.2mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific)

TIS 1228-2561/SSCS 400

 ...................................................................................................................................................................................................................................
 

เหล็กตัวซี C 4"x2"x1.6mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 100x50x20x1.6mm.x6000mm.มอก

 

เหล็กตัวซี C 4"x2"x2.0mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 100x50x20x2.0mm.x6000mm.มอก

 

เหล็กตัวซี C 4"x2"x2.3mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 100x50x20x2.3mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 4"x2"x3.2mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x3.2mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 4"x2"x4.0mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 100x50x20x4.0mm.x6000mm.มอก

 

เหล็กตัวซี C 5"x2"x2.3mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 125x50x20x2.3mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 5"x2"x3.2mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 125x50x20x3.2mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 5"x2"x4.0mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 125x50x20x4.0mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 5"x2"x4.5mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 125x50x20x4.5mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 6"x2"x2.3mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 150x50x20x2.3mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 6"x2"x3.2mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 150x50x20x3.2mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 6"x2"x4.5mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 150x50x20x4.5mm.x6000mm.มอก. ราคา บาท โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กตัวซี C 150x65x20x2.3mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x65x20x3.2mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x65x20x4.0mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x75x20x2.3mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x75x20x3.2mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x75x20x4.0mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x75x20x4.5mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x75x25x2.3mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x75x25x3.2mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x75x25x4.0mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 150x75x25x4.5mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 200x75x20x2.3mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 200x75x20x3.2mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 200x75x20x4.0mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 200x75x20x4.5mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 200x75x25x2.3mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 200x75x25x3.2mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 200x75x25x4.0mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 200x75x25x4.5mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 250x75x25x3.2mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 250x75x25x4.0mm.x6000mm.มอก

เหล็กตัวซี C 250x75x25x4.5mm.x6000mm.มอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่าเหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซี ก็คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี  มีความยาว  6 M.

 

.

thaiflag small Thailand