ท่อเหล็ก Size 4" เบอร์ 10 x6000mm .

 
 

thaiflag small Thailand