ท่อ1" #40 มีตะเข็บ  

 

 
 

thaiflag small Thailand