สอบถามราคาเหล็กกล่องทำโครงสร้าง

 

 

 

 

สอบถามราคาเหล็กกล่องทำโครงสร้าง 
1.กล่องดำ 4x4x2.3 ราคา 1,490บาท
2.กล่องดำ 4x4x3.2 ราคา 1,890บาท
3.กล่องดำ 4x2x2.0 ราคา 980บาท
4.กล่องดำ 4x2x2.3 ราคา 1,190บาท
5.กล่องดำ 3x1-1/2x1.5 ราคา 490บาท
6.กล่องดำ 3x1-1/2x1.8 ราคา 590บาท
7.กล่องดำ 1-1/2x1-1/2x1.2 ราคา 290บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand