ราคาเหล็กรางรถไฟ   สินค้าผลิตใหม่ เกรดA

 

 

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B สินค้าผลิตใหม่ เกรดA

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329

1.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น6Kg/m)รุ่นขนาด 25mm.x50mm.x5.0mm.ยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น6Kg/m)วัดจริงขนาด หัว25.4mm.xสูง50.8mm.xหนา4.76mm.ยาว6เมตร  เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"x2" ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก6กิโล/เมตร(35.9กก/เส้น) ของใหม่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329

2.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น9Kg/m) รุ่นขนาด 32mm.x65mm.x6.0mm.ยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น9Kg/m)วัดจริงขนาด หัว32.1mm.xสูง63.5mm.xหนา5.9mm.ยาว6เมตร  เกรดA 

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"1/4x2"1/2 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก9กิโล/เมตร(53.6กก/เส้น)ของใหม่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.082-916-2329

3.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น12Kg/m)รุ่นขนาด38mmx70mmx7.54mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น12Kg/m)วัดจริงขนาด หัว38.1mm.xสูง69.8mm.xหนา7.54mm.ยาว6เมตร  เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"1/2x2"3/4 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก12กิโล/เมตร(72กก/เส้น)ของใหม่ของมีเลยค่ะ

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329

4.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น15Kg/m)รุ่นขนาด42mmx80mmx8.3mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น15Kg/m)วัดจริงขนาด หัว42.86mm.xสูง79.37mm.xหนา8.3mm.ยาว6เมตร เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"7/8x2"7/8 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก15กิโล/เมตร(91กก/เส้น)ของใหม่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329

5.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น22Kg/m)รุ่นขนาด50mmx94mmx10.7mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น22Kg/m)วัดจริงขนาด หัว50.8mm.xสูง93.66mm.xหนา12.3mm.ยาว6เมตร  เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 2"x4" ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก22กิโล/เมตร(133.8กก/เส้น)ของใหม่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329

6.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น30Kg/m)รุ่นขนาด60mmx107mmx12.3mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น30Kg/m)วัดจริงขนาด หัว60.33mm.xสูง108mm.xหนา12.3mm.ยาว6เมตร  เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"3/8x4"1/4ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก30กิโล/เมตร(180.6กก/เส้น)ของใหม่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329

7.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m)รุ่นขนาด68mmx135mmx13mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m)วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm.ยาว6เมตร  เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด2"5/8x5"3/8ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก38กิโล/เมตร(228กก/เส้น)ของใหม่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.082-916-2329

8.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m)รุ่นขนาด68mmx135mmx13mmยาว12เมตร สินค้าผลิตใหม่ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m)วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm.ยาว12เมตร  เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x5"3/8ยาว12เมตร รุ่นน้ำหนัก38กิโล/เมตร(456กก/เส้น)ของใหม่ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.082-916-2329

9.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m)รุ่นขนาด70mmx140mmx14.5mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m)วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm.ยาว6เมตร  เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x5"3/4ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก43กิโล/เมตร(258กก/เส้น)ของใหม่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.082-916-2329

10.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m)รุ่นขนาด70mmx140mmx14.5mmยาว12เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m)วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm.ยาว12เมตร เกรดA 

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x5"3/4ยาว12เมตร รุ่นน้ำหนัก43กิโล/เมตร(516กก/เส้น)ของใหม่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.082-916-2329

11.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น50.5Kg/m)รุ่นขนาด70mmx152mmx15.5mmยาว12เมตร สินค้าผลิตใหม่ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น50.5Kg/m)วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง152mm.xหนา15.5mm.ยาว12เมตร เกรดA 

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x6"ยาว12เมตร รุ่นน้ำหนัก50.5กิโล/เมตร ของใหม่

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.082-916-2329

 

 

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand