ราคาท่อสตีมASTM SCH 160 Seamless Pipe

ราคาท่อASTM SCH 160 Seamless Pipe

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B  SCH 160 X 6M. HEAT

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 1/2" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา3,845บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1/2" ยาว6เมตร ราคา3,845บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 4.8มิล น้ำหนัก 11.7กก/เส้น

 โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 3/4" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา4,715บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3/4" ยาว6เมตร ราคา4,715บาท 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 5.6มิล น้ำหนัก 17.4กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 1" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา5,870บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1" ยาว6เมตร ราคา5,870บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comหนา 6.4มิล น้ำหนัก 25.4กก/เส้น

 โทรสั่งของ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 1-1/4" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา6,925บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 6.4มิล น้ำหนัก 33.6กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 1-1/2" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา7,195บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร ราคา7,195บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 7.1มิล น้ำหนัก 43.5กก/เส้น

 โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 2" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา9,695บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2" ยาว6เมตร ราคา9,695บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 8.7มิล น้ำหนัก 66.7กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 2-1/2" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา10,985บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร ราคา10,985บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 9.5มิล น้ำหนัก 89.5กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 3" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา13,990บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3" ยาว6เมตร ราคา13,990บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 11.1มิล น้ำหนัก 128กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 4" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา19,595บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 4" ยาว6เมตร ราคา19,595บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 13.5มิล น้ำหนัก 201กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 5" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา35,800บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 5" ยาว6เมตร ราคา35,800บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 15.9มิล น้ำหนัก 295กก/เส้น

 โทรสั่งของ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 6" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา39,500บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 6" ยาว6เมตร ราคา39,500บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 18.3มิล น้ำหนัก 405กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 8" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา89,260บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 8" ยาว6เมตร ราคา89,260บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com  หนา 23มิล น้ำหนัก 668กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 10" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา139,800บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 10" ยาว6เมตร ราคา139,800บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 24.6มิล น้ำหนัก 1,034กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

SMLS PIPE ASTM/A53/106/API 5L GR.B 12" SCH 160 X 6M. HEAT ราคา182,840บาท

ท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 12" ยาว6เมตร ราคา182,840บาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com หนา 33.3มิล น้ำหนัก 1,432กก/เส้น 

โทรสั่งของ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand