ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ 

ราคาท่อ ASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329

1.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 1/2" ยาว6เมตร น้ำหนัก 7.5กก/ส. 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

2.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 3/4" ยาว6เมตร น้ำหนัก 10กก/ส.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

3.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 1" ยาว6เมตร น้ำหนัก 14.7กก/ส.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

4.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร น้ำหนัก19.2กก/ส.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

5.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร น้ำหนัก23กก/ส. 

 ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

6.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2" ยาว6เมตร น้ำหนัก31กก/ส.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329 

7.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตรน้ำหนัก48กก/ส.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

8.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 3" ยาว6เมตร น้ำหนัก62กก/ส. 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

9.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 4" ยาว6เมตร น้ำหนัก90.2กก/ส.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

10.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 5" ยาว6เมตร น้ำหนัก129กก/ส.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329 

11.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 6" ยาว6เมตร น้ำหนัก154.5กก/ส.

 ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.081-916-2329

12.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์  ขนาด 8" ยาว6เมตร น้ำหนัก235กก/ส.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.081-916-2329

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand