ท่อสตีลSeamless Pipe  SCH 80 ASTM A53/A106

ท่อสตีมASTM API A53/A106 SCH 80 SML ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless   โทร.082-916-2329

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ท่อสตีลSeamless Pipe SCH 80 ASTM A53/A106

ท่อสตีมASTM API A53/A106 SCH 80 SML Seamless

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML 

 

 2456

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ท่อสตีมASTM API/A106 SCH 80 SML ไม่มีตะเข็บ Seamless

ท่อสตีมไร้ตะเข็บ Seamless SML SCH 80

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

.............................................................................................................................................................................................................

  Seamless Pipe ASTM API/A106 API 5L SCH 80 SML  
  Carbon Steel Pipe ASTM A106 Seamless SML SCH 80

 

ท่อสตีม SCH80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2"    SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1/2" x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4"  นน 13.1 กก หนา 3.6 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3/4"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.comโทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"  นน 19.4 กก หนา 4.5 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4  นน 26.8 กก หนา 4.8 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1-1/4"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

 

 ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2   นน 32.5 กก หนา 5 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1-1/2"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"  นน 44.9 กก หนา 5.5 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 2"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2  นน 68.5 กก หนา 7มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 2-1/2"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" นน 91.6 กก หนา 7.2 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" นน 133.9 กก หนา 8.2 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 4"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" นน 185.8 กก หนา 9.5 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 5"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6"  นน 255.4 กก หนา 10.9 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 6"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" นน 387.9 กก หนา 12.7 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 8"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ 

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" นน 550 กก หนา 15.1มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 10"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12"  นน 765 กก หนา 17.5มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 12"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14"  นน  948กก หนา 19มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 14"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16"  นน 1,221 กก หนา 21.4มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 16"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18"  นน 1,528กก หนา 23.8มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 18"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20"  นน  1,868กก หนา 26มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 20"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4"  นน 4.6 กก หนา 3.2 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1/4"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/8" นน 6.3 กก หนา 3.1มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3/8"x6,000mm.

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand