ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์  

 

 

 

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 3"x11/2"x1.3mm ยาว6เมตร ขายบาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากจ้า We are ready.

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 3"x11/2"x2.0mm ยาว6เมตร  ขายบาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากจ้า We are ready.

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 4"x2"x1.3mm ยาว6เมตร ขายบาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

 โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากจ้า We are ready.

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 4"x2"x2.0mm ยาว6เมตร ขายบาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากจ้า We are ready.

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 5"x2"x2.0mm ยาว6เมตรขายบาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากจ้า We are ready.

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 6"x2"x2.0mm ยาว6เมตร ขายบาท

ร้านขายเหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร.082-916-2329 ขอบคุณมากจ้า We are ready.

 

 

 

 
 

thaiflag small Thailand